Imprezy  ::  Jadłospis
  ROK SZKOLNY 2017/2018

 
DYŻUR WAKACYJNY

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkole prowadzi dyzur wakacyjny w miesiacu lipcu.

W tym miesiacu dyzuruja również placówki:

Przedszkole nr 1 - ul. 1 Maja 4

Przedszkole nr 5 - os. Dolnośląskie

W sierpniu dyzurują placówki:

Przedszkole nr 2 - os. Przytorze

Przedszkole nr 3 - os. Okrzei

Przedszkole nr 6 - os. Binków

Przedszkole nr 7 - os. Dolnośląskie

Przedszkole nr 8 - Grocholice

Zapisy na dyżur wakacyjny przyjmuje dyrektor przedszkola

od 16 kwietnia 2018r. do 20 maja 2018.

Przyjęcie dziecka na dyzur po tym terminie uzależnione jest od zgody dyrektora danej placówki. Prosimy równiez o okreslenie w jakim terminie Państwa dziecko będzie korzystało z opieki przedszkolnej w czasie wakacji.


 

W dniach 5-9 marzec 2018r. nasze przedszkole

po raz kolejny realizuje program edukacji antynikotynowej

"CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS".

 

Zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na

DZIEŃ OTWARTY,

który odbędzie sie w naszym przedszkolu

w dniu 17 lutego 2018r. w godzinach 10:00 - 13:00.

 

REKRUTACJA


 

Wnioski o przejęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2018/2019

bedą wydawane od 05 LUTEGO 2018 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji są dostępne na stronie internetowej Przedszkola.

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie informuje,

liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2018/2019 wynosi 28.

 


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 4 na rok szkolny 2018/2019 – zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

05.02.2018 – 02.03.2018

 

01.06.2018 – 14.08.2018

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym , w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

05.03.2018 – 09.03.2018

 

16.08.2018 – 17.08.2018

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

12.03.2018

 

20.08.2018

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

13.03.2018 – 23.03.2018

 

21.08.2018 – 24.08.2018

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

26.03.2018

 

27.08.2018


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


OŚWIADCZENIE DLA CELÓW PRZEPROWADZENIA DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO W PS4 ROK SZKOLNY 2018/2019


OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA


OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOSCI RODZINY

 

OGŁOSZENIE

 

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających obecnie

do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie

 

prosimy o złożenie

DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4

na rok szkolny 2018/2019

 

w terminie

od 16 stycznia 2018r. do 26 styczeń 2018r.

 

Deklaracje można pobrać u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Wypełnione druki deklaracji należy złożyć

w nieprzekraczalnym terminie

do 26 stycznia 2018r. do godziny 13:00.

 

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie

jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym predszkolu od dnia 1 września 2018 roku.

 

1% DLA PRZEDSZKOLA


 

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA!!!

Bardzo prosimy o przekazanie na nasze

przedszkole 1% podatku za 2017r.

 

Zachęcamy  Państwa do włączenia się i polecenie nas swoim krewnym i znajomym, a zebrane w ten sposób środki przyczynią się do polepszenia warunków w naszym przedszkolu i podniesienia jakości świadczonych usług.

 

Wystarczy w deklaracji PIT

 • wpisać numer KRS - 0000270261
 • podać cel 1% podatku – PS 4 BEŁCHATÓW 5695

To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Zebrane środki pozwolą na modernizację bazy przedszkola.

DZIĘKUJEMY

 


 ROK SZKOLNY 2016/2017


 
DRUKI OBOWIAZUJACE W PROCESIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018


>>> Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2017/2018

>>>Oświadczenie do wniosku

>>>Oświadczenie o samotnym i wielodzietnym

 

Komunikat

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie

z dnia 29.03.2017r.

podstawa prawna: Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 17 marca 2017r. Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie określenia terminu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2017/2018

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 4  w Bełchatowie informuje, iż zapisy do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem:

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie

na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

31.03.2017r-21.04.2017r

 

01.06.2017r-14.08.2017r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków   o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

24.04.2017r-05.05.2017r

 

16.08.2017r.-18.08.2017r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

08.05.2017r.

 

21.08.2017r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.05.2017r-16.05.2017r

22.08.2017r.-28.08.2017r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17.05.2017r.

 

30.08.2017r.
 

Wnioski o przejęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018

bedą wydawane od 31 marca 2017 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i zasad rekrutacji dostępne będą na stronie internetowej Przedszkola od 31 marca 2017 roku.


KOMUNIKAT

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie

z dnia 7 marca 2017r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu na rok szkolny 2017/2018.

Podstawa prawna: art.20w ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz 7 i 811 z póź. zm.).


Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Bełchatowie informuje,

liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2017/2018 wynosi 23.


Zgodnie z art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz 7 i 811 z póź. zm.) przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego złożyło 102 rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2016/2017.

Ogólna liczba miejsc w przedszkolu wynosi 125.


 

Zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na

DZIEŃ OTWARTY,

który odbędzie sie w naszym przedszkolu

w dniu 18 marca 2017r. w godzinach 10:00 - 13:00.


DYŻUR WAKACYJNY


Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2016/2017 prowadzony bedzie przez nasze przedszkole

od 1.08.2017r. do 31.08.2017r.

W lipcu 2017r. placówka bedzie nieczynna.


W lipcu 2017r. dyzurują:

Przedszkole Samorządowe nr 2 - tel. 44/6334385

Przedszkole Samorzadowe nr 3 - tel. 44/6324641

Przedszkole Samorządowe nr 8 - tel. 44/6333088

Przedszkole Samorzadowe nr 6 - tel. 44/6336399

Przedszkole Samorządowe nr 7 - tel. 44/6326637


Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 1 do 20 maja.


W okresie dyżuru przedszkole jest czynne

w godzinach 6:00 - 16:00.


Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym prosimy o zgłaszanie się we wskazanym terminie do Dyrektora przedszkola (Dyrektor przyjmuje zapisy do naszego przedszkola, jak i do placówki wybranej na lipiec). Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od decyzji Dyrektora dyżurującego przedszkola. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz spełnienie następujących kryteriów:


A. rodzice/opiekunowie prawnie dziecka pracują,

B. uiszczenie opłaty za pobyt i wyzywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca.


Niedokonanie wpłaty w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.


 
 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2016/2017

po raz kolejny realizuje program edukacji antynikotynowej

" Czyste powietrze wokół nas".


 

1% DLA PRZEDSZKOLA


 

 

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA!!!

 

Bardzo prosimy o przekazanie na nasze

 

przedszkole 1% podatku za 2016r.

 

Zachęcamy  Państwa do włączenia się i polecenie nas swoim krewnym i znajomym, a zebrane w ten sposób środki przyczynią się do polepszenia warunków w naszym przedszkolu i podniesienia jakości świadczonych usług.

 

Wystarczy w deklaracji PIT

 • wpisać numer KRS - 0000270261
 • podać cel 1% podatku – PS 4 BEŁCHATÓW 5695

To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

 

Zebrane środki pozwolą na modernizację bazy przedszkola.

 

 

DZIĘKUJEMY

 

OGŁOSZENIE

 

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających obecnie

do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchtowie

 

prosimy o złożenie

DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4

na rok szkolny 2017/2018"

 

w terminie

od 30 stycznia 2017r. do 10 lutego 2017r.

 

Deklaracje można pobrać u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych.

 

Wypełnione druki deklaracji należy złożyć

w nieprzekraczalnym terminie

do 10 lutego 2017r. do godziny 13:00.

 

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie

jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym predszkolu od dnia 1 września 2017 roku.
 

 

Rok szkolny 2015/2016

 
 

Drodzy Rodzice !

Serdecznie zapraszamy na występ Koła Teatralnego Rodziców w przedstawieniu pt: „Zamieszanie w krainie bajek”.

Dzieci obejrzą przedstawienie o godzinie 13:00.


Rodziców zapraszamy na godzinę 17:30.

Bilety do zakupienia u wychowawców.

 

 

 

 

Informujemy, iż trwają zapisy na rok szkolny 2016/2017  na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych:

 

 • ·  Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Akademii Bolka i Lolka w Bełchatowie mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Słowackiego 8, -liczba wolnych miejsc 23

 

 • ·   Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej w Bełchatowie mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Budryka 7, - liczba wolnych miejsc - 50

 

 

Zapisy odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do PS2 i PS6  na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

09.05.2016-31.05.2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

01.06.2016-03.06.2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.06.2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.06.2016-10.06.2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.06.2016

 
 

Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2015/2016 prowadzony będzie przez nasze Przedszkole od 01.07.2016r. do 31.07.2016r.


W miesiącu sierpniu 2016 placówka będzie nieczynna.

 

W miesiącu sierpniu dyżurują:

Przedszkole Samorządowe Nr 2– tel. 44/ 633 43 85

Przedszkole Samorządowe Nr  3 – tel. 44/632 46 41

Przedszkole Samorządowe Nr 6 – tel. 44/ 633 63 99

Przedszkole Samorządowe Nr 7 – tel. 44/633 66 37

Przedszkole Samorządowe nr 8 - tel. 44/633 30 88

 

  Zapisy na dyżur wakacyjny trwają od 1 do 20 maja.

Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym prosimy o zgłaszanie się do wychowawców grup lub dyrektora.

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu jest uzależnione od  decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola jest podpisanie umowy cywilno-prawnej oraz spełnienie  następujących kryteriów:

 1. rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują;
 2. uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca, w którym odbywa się dyżur.
 3. niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.

 
 

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2015/2016

po raz kolejny realizuje program edukacji antytytoniowej

" Czyste powietrze wokół nas".

 

 
 

 

  Zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na

                         

DZIEŃ OTWARTY,

 

który odbędzie się w naszym przedszkolu w dniu

 

5 marca 2016 r. w godzinach 10.00 - 13.00

 

 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr   w Bełchatowie

z dnia 23.02.2016r. o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2016/2017


podstawa prawna: Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 4   w Bełchatowie informuje, że nabór do Przedszkola na rok szkolny 2016/17  będzie prowadzony w terminie 29 lutego – 25 marca 2016r.

 1. Liczba wolnch miejsc na rok szkolny 2016/2017 wynosi: 23

Zgodnie z art. 20w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” złożyło 101 rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w roku szkolnym 2015/16. Ogólna liczba miejsc w przedszkolu wynosi: 125. 

Komunikat nr 2/2016

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 4

w Bełchatowie

 

z dnia 02.02.2016r.

 

podstawa prawna: Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 1 lutego 2016r Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie informuje, iż zapisy do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będą zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego Nr 4 na rok szkolny 2016/2017

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

29.02.2016-25.03.2016

01.08.2016-19.08.2016

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

29.03.2016-12.04.2016

22.08.2016-25.08.2016

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13.04.2016

26.08.2016

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

14.04.2016-20.04.2016

29.08.2016-30.08.2016

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.04.2016

31.08.2016

 

 

Do pobrania

 

Wniosek do Przedszkola na rok szkolny 2016/2017

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu i wielodzietności rodziny
Oświadczenie do wniosku

Oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług przedszkola

 

OGŁOSZENIE

 

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających obecnie

do Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie

 

prosimy o złożenie

 

DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

                W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4

na rok szkolny 2016/2017
w terminie


od 01 lutego 2016r. do 22 lutego 2016r.


 

Deklaracje można pobrać u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych lub na tej stronie internetowej naszego Przedszkola.

 

Wypełnione druki deklaracji należy złożyć
w nieprzekraczalnym terminie do
22 lutego 2016r.
do godziny 13:00.

 

Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie
jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu
od dnia 1 września 2016 roku.

 

1% DLA PRZEDSZKOLA


 

DRODZY RODZICE I PRZYJACIELE PRZEDSZKOLA!!!

Bardzo prosimy o przekazanie na nasze

przedszkole 1% podatku za 2015r.

Zachęcamy  Państwa do włączenia się i polecenie nas swoim krewnym i znajomym, a zebrane w ten sposób środki przyczynią się do polepszenia warunków w naszym przedszkolu i podniesienia jakości świadczonych usług.

Wystarczy w deklaracji PIT

 • wpisać numer KRS - 0000270261
 • podać cel 1% podatku – PS 4 BEŁCHATÓW 5695

To wszystko - żadnych dodatkowych dokumentów, procedur ani czekania. Urząd Skarbowy zajmuje się resztą sam.

Zebrane środki pozwolą na modernizację bazy przedszkola.


DZIĘKUJEMY

 
 

 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie

w roku szkolnym 2015/2016 bierze udział w programie

"ZBIERAMY ZAKRĘTKI.PL POMAGAJĄC LUDZIOM POMAGAMY NATURZE"

pod Patronatem Honorowym Starosty Bełchatowskiego oraz

Prezydenta Miasta Bełchatowa.

W tym roku zbieramy nakrętki dla naszego Bełchatowianina - Mateusza Więcława, który cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na jego rehabilitację.

Zapraszamy Państwa do udziału w programie!!!

Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu będziemy mogli pomóc Mateuszowi!

Akcja trwa do końca roku szkolnego 2015/2016.

 

 
 

Góra Grosza !!!


Nasze przedszkole od 24 listopada do 4 grudnia brało udział

w akcji Góry Grosza.

Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom i dzieciom za zaangażowanie i wrzucanie cennych monet.

W tym roku zebraliśmy 100 zł.!!!

                       
 

 

MIKOŁAJE NA MOTORACH


Stowarzyszenie Klub Motocyklowy

Białe Kruki

organizuje świąteczną zbiórkę

potrzebnych rzeczy dla

Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej

oraz

Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego w Bełchatowie

 

Dzieciom potrzebne są:

środki czystości do codziennego użytku (żele, szampony)

proszki do prania, ręczniki itp.

oraz ubrania dla dzieci od 0-18 lat.

Wszystkie rzeczy prosimy o wkładanie do pojemników, które są wystawione w holu przedszkola.

AKCJA TRWA DO 28 GRUDNIA

                      POMYŚL, CZYM MÓGŁBYŚ SIĘ PODZIELIĆ                      

I WRAZ Z NAMI PRZYŁĄCZ SIĘ DO

AKCJI CHARYTATYWNEJ

 

MIKOŁAJKOWY WYSTĘP

 

RADA RODZICÓW wraz z KOŁEM TEATRALNYM

zaprasza na przedstawienie w wykonaniu rodziców pt.

„Baba Jaga u dentysty”

które odbędzie się

7 grudnia 2015r. (poniedziałek)

 

ZAPRASZAMY – NAPRAWDĘ WARTO !!!

 

  Dla wszystkich dzieci o godzinie 13:00 (bez biletu)

  Dla rodziców w godzinach popołudniowych. Bilety do nabycia u wychowawców grup.

  PROSIMY O WPISYWANIE SIĘ NA LISTĘ GOŚCI

 

 
 


27 listopada 2015r. w Naszym Przedszkolu

został zrealizowany Projekt

"DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY. Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców".

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE DLA PROJEKTU ZAPEWNIA MINISTER ZDROWIA.

 

Celem głównym Projektu jest ograniczenie występowania i nasilenia choroby próchnicowej zębów oraz poprawa stanu jamy ustnej i ogólnego stanu zdrowia populacji dzieci w wieku 0-5 lat.

 

W Projekcie wzięły udział wszystkie nasze przedszkolaki, ich rodzice oraz nauczyciele.

Działania edukacyjne w kierunku zdrowia jamy ustnej, dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli, przeprowadziła: edukator zdrowotny-

mgr. Martyna Kruszyńska.

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015


Przerwa wakacyjna od 1.07 do 31.07.2015r.


WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016:

  dla dzieci 5 i 6 letnich - "Kalendarz przedszkolaka" - wyd. PWN,

  zestaw obowiązkowy,

        dla dzieci 4 letnich - "Trampolina czterolatka", wyd. PWN,

  zestaw nieobowiązkowy (decyzję o zakupie książek dla dzieci

  czteroletnich pozostawiamy rodzicom).


Zebranie z rodzicami dzieci nowoprzyjętych

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4

informuje, iż

w dniu 29.06.2015r. o godz. 15:30

odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci

nowoprzyjętych do przedszkola

na rok szkolny 2015/2016.

Serdecznie zapraszamy.


DYŻUR WAKACYJNY

Przedszkole Samorzadowe nr 4 będzie pełnilło

dyżur wakacyjny w miesiacu sierpniu.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapisywanie

dzieci u Dyrekcji przedszkola.

Termin zapisów upływa z dniem 20 maja.

W miesiacu lipcu przedszkole bedzie nieczynne.

W tym czasie dyżur wakacyjny pełnią:

Przedszkole Samorzadowe nr 2,

Przedszkole Samorządowe nr 3,

Przedszkole Samorzadowe nr 6,

Przedszkole Samorzadowe nr 7,

Przedszkole Samorządowe nr 8.


NABÓR DO PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice

Informujemy, iż na tablicy ogłoszeń dostępnej w szatni przedszkola

ogłoszono listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.


Rodziców dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego nr 4 na rok szkolny 2015/2016 prosimy o zgłaszanie się do placówki w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej w terminie

od 7 maja do 14 maja 2015r.

Ww. umowy zostaną zawarte zgodnie z zapisami złożonymi we Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Niepodpisanie umowy w ww. terminie jest równoznaczne z rezygnacją z opieki przedszkolnej.


  Komunikat z dnia 17.03.2015 r. o liczbie wolnych miejsc w   

  Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie 2015/2016

  >>>komunikat

 

Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi

na Dni Otwarte,

  które odbędą się w naszym przedszkolu w dniach:

  19 - 20 marzec 2015 r. w godzinach 15:00 - 17:00,

  21 marca 2015 r. w godzinach 10:00 - 13:00.


  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA


W związku z opublikowaniem w dniu 13 marca 2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego po poz. 959 Uchwały NR VI/35/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa w roku szkolnym 2015/2016 ustalono nowe brzmienie dla działań dotyczących przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola:


30.03.2015 - 30.04.2015 - przyjmowanie "Wniosków o przyjęcie dziecka

                                    do Przedszkola Samorządowego nr 4

                                    w Bełchatowie na rok szkolny 2015/2016".


Prosimy Rodziców o zapoznanie się z „Harmonogramem działań Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie związanych z naborem dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016”, który znajduje się w załączniku poniżej:

>>> zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_harmonogramu_dzialan

 

"Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 4 na rok szkolny 2015/2016" wraz ze stosownym oświadczeniem będzie można pobrać ze strony już od 25 marca 2015r.


Wypełniony "Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorzadowego nr 4 w Bełchatowie" wraz z oświadczeniem oraz niezbędnymi dokumentami przyjmować będzie wyłącznie dyrektor przedszkola

w terminach od 30 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r.


>>>wniosek2015_2016

>>>oświadczenie do wniosku

>>>oświadczenie o samotnym i wielodzietności

 

"Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie

na rok szkolny 2015/2016"

dla dzieci już uczęszczających wydawane i przyjmowane są
przez dyrektora i nauczycielki grup
od dnia 5 marca do dnia 16 marca 2015r.
Niespełnienie obowiązku złożenia "Deklaracji..." jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu
w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Formularz "Deklaracji..." można pobrać od dyrektora,

nauczycieli w grupach bądź poniżej.

>>>deklaracja_kontynuowania.doc

 


    W marcu po raz kolejny realizujemy program edukacji antytytoniowej " Czyste powietrze wokół nas".


Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2014/2015 prowadzony   będzie przez nasze Przedszkole od 01.08.2015 do 31.08.2015.

W miesiącu lipcu 2015 placówka będzie nieczynna.Instytut Pedagogiki SAN,

  Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie,

  Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

serdecznie zapraszają

do udziału w kampanii profilaktyczno -

edukacyjnej pod hasłem

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu

w powiecie bełchatowskim.

W ramach projektu w naszym przedszkolu

dnia 23.02.2015 r. o godz. 17:00

odbędzie się seminarium dla rodziców

dot. zagadnień bezpieczeństwa

przy korzystaniu z sieci internetowej.

Seminarium poprowadzą - prof. Józef Bednarek

oraz podkom. Sławomir Szymański.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.


Tydzień na rzecz Bezpiecznego InternetuBełchatowska Karta Rodziny
Góra Grosza 2014 - zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej

Towarzystwa Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

  Akcja trwa od 25 listopada do 5 grudnia 2014 r.


UWAGA RODZICE   >>>czytaj więcej

 

W roku szkolnym 2014/2015 bedą obowiazywały podręcznki:

 •   dla dzieci 5 i 6 letnich - "Szkoła coraz bliżej" (roczne

  przygotowanie do szkoły), wyd. Nowa Era,

 •   dla dzieci 4  letnich - "Kolekcja przedszkolaka", wyd. Nowa Era.

Prosimy rodziców o zakup książek we własnym zakresie.Rok szkolny 2013/2014

 

Czwórka po raz czwarty dofinansowana!

 

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4

Od 1 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje program
pt. „Montessorkom bliska ochrona środowiska”,

który jest realizowany z udziałem

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 18.000,00 zł

Całkowity koszt projektu – 20.000,00 zł

 

 

Prezentacja multimedialna dla Rodziców dzieci 6-letnich
    "Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka".

    Zapraszamy do pobrania i obejrzenia (plik PDF): pobierz


Dyżur wakacyjny  >>> czytaj więcej

 

Budżet Obywatelski Bełchatowa   >>> czytaj więcej

 

 

Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na

  DNI OTWARTE,

które odbędą sie w naszym przedszkolu w dniach

 • 6-7 marzec w godzinach 15:00 - 17:00
 • 8 marzec w godzinach 10:00 - 13:00

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

 

W dniu 20 lutego 2014r. zakończony został nabór dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym - pisemną deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkiolnym 2014/2015 złożono dla 105 dzieci. Umowy z rodzicami zostaną zawarte w terminie od 5 do 15 maja 2014r.

 

Od 1 do 31 marca prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola, a zainteresowanych edukacją przedszkolną. Przedszkole posiada 20 wolnych miejsc.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2014/2015 oraz Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do przedszkola są dostępne na naszej stronie internetowej oraz u dyrektora placówki.

 

Kolejność składania kart zgłoszeń nie wpływa na wynik rekrutacji.

Ważne, by były one kompletne i złożone w terminie.

 

wniosek

harmonogram

 

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczajacych

do przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczajacych w bieżącym roku szkolnym

do przedszkola, którzy chcą, aby ich dziecko w roku szkolnym 2014/2015 pozostało w placówce, składają u dyrektora pisemną

"Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 na rok szkolny 2014/2015".

Rodzice mają czas na oddanie deklaracji

najpóźniej do 20 lutego 2014r.

 

 

 

 


Już po raz trzeci Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie realizuje projekt

  ekologiczny z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


  Tegoroczny projekt pt.: "Ekoprzedszkolaki w świecie przyrody" jest realizowany

  od 1 maja 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

  Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 21 370.00 zł.

  Udział własny to suma 2 400.00 zł.

  Całkowity koszt projektu opiewa na sumę 23 770.00 zł.


  W ramach projektu dzieci uczestniczyły w czterech wycieczkach do:

 •   ZOO w Łodzi.
 •   Nadleśnictwa Bełchatów,
 •   Dworu Polskiego w Bełchatowie,
 •   Planetarium w Piotrkowie Trybunaskim.

Przedszkole zorganizowało trzy konkursy ekologiczne dla dzieci i rodziców.

Zakupione zostały pomoce dydaktczne w postaci tablic ekologicznych

do użytku w salach zajęć oraz tablice umieszczone w ogrodzie przedszkolnym.


  ROK SZKOLNY 2012/2013

 

"Bełchatowska Karta Rodzina 3+"
"Czwórka" dofinansowana po raz kolejny
UWAGA WYCIECZKA! 9 maja 2013r.  odbędzie się wycieczka do Teatru Arlekin w Łodzi na przedstawienie pt.: "Wyprawa na szklaną górę". Planowany wyjazd godz. 9:00.

 

DYŻUR WAKACYJNY w Przedszkolu Samorządowym nr 4 przypada w tym roku

  w miesiacu sierpniu. W związku z powyższym dyrektor przedszkola prosi

    o zapisywanie dzieci na dyżur od dnia 24.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

  (zapisy w gabinecie dyrektora).

    Dyżury wakacyjne w przedszkolach bełchatowskich przedstawiają się następująco:

    Przedszkola Sam. nr 1, 4, 5, 7 - pełnią dyżur w sierpniu,

    Przedszkola Sam. nr 2, 6, 8 i Integracyjne Przedszkole Sam. nr 3 - pełnią dyżur w lipcu.


"Czyste powietrze wokół nas" - w miesiacu marcu po raz szósty realizujemy program   edukacji antytytoniowej... >>> czytaj więcej


Od 1marca przedszkole będzie prowadziło  nabór dzieci na nowy

rok szkolny 2013/2014.

>>> Karta zgłoszenia do przedszkola

>>> Oświadczenie o dochodach

      Rekrutacja dzieci do przedszkola bedzie się odbywać według

      następujacego harmonogramu:

 • 1.03 - 22.04 - wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych kart zgłoszenia wraz   z oswiadczeniem o dochodach
 • 23.04 - 26.04 - kwalifikacja dzieci do przedszkola
 • 29.04 - 9.05 - wywieszenie imiennych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych   oraz podpisywanie umów cywilno-prawnych z rodzicami

>>> Regulamin rekrutacji

Zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na

                                DNI OTWARTE,

  które odbędą się w naszym przedszkolu w dniach:

 •   7-8 marzec w godzinach 15.00 - 17.00
 •   9 marzec w godzinach 10.00 - 13.00


19 listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ogłosiło wyniki

konkursu zbiórki makulatury w roku szkolnym 2011/2012.

  Nasze przedszkole zebrało 3400 kg makulatury - 32,07 kg/ 1 dziecko

  i zajęło III miejcse.


Zapraszamy do udziału w akcji harytatywnej Góra Grosza 2012.

  Jest to akcja Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa

  Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach i przedszkolach

  całej Polski na rzeccz dzieci z domów dziecka. XIII Edycja Góry Grosza

  trwa od 26 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r.

 

Zbieramy zakrętki - " Pomagamy ludziom, pomagamy naturze".

  Nasze przedszkole przyłączyło sie do akcji, która polega na zbieraniu

  plastikowych zakrętek typu PET ( z butelek po wodzie mineralnej,

  napojach, sokach). Dochód przeznaczony jest na zakup sprzętu

  rechabilitacyjnego dla niepełnosprawnego Adriana.


Po raz trzeci zapraszamy do konkursu

"Na tropie surowców - 1,2,3... kartoniki zbieraj Ty".

  Konkurs jest organizowany pzez EKO-REGION i Szkołę Podstawową nr 4

  w Bełchatowie pod patronatem ogólnopolskiego programu REKARTON.

  Nasze przedszkole bierze udział w dwóch kategoriach:

  - ilość kilogramów na przedszkole,

  - ilość kartoników zebranych indywidualnie.

  Przelicznik kartonów:

  karton 2l = 3 małe kartoniki

  karton 1l = 2 małe kartoniki.

  Ilość wrzuconych do worka kartoników prosimy zgłaszać w grupach.

  Konkurs trwa do 31 maja 2013 r.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji "Potrzebna pomoc".

  W naszym przedszkolu zbieramy suchą karmę dla psów i kotów, ręczniki,

  koce i zabawki gumowe. Zebrane dary przekarzemy dla mieszkańców

  Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat w Bełchatowie.  ROK SZKOLNY 2011/2012

 

 

"Czwórka" po raz drugi dofinansowana

 


W tym roku po raz czwarty realizujemy program profilaktyki
    antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to program
    skierowany do dzieci przy współpracy z rodzicami.
    Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu
    wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
    w sytuacjach, gdy są one skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
    >>> czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi na:

Dni Otwarte,

które odbedą sie w naszym przedszkolu

według następującego harmonogramu

26-30 marzec w godzinach 15.00 - 17.00

31 marzec w godzinach 10.00 - 13.00

 

W terminie od 01 marca do 30 kwietnia

Przedszkole prowadzi nabór dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013.

>>> Karta zgłoszenia do przedszkola

Do karty należy złożyć oświadczenie o dochodach

za miesiąc - styczeń, luty, marzec.

>>> Oświadczenie o dochodach

>>>Regulamin rekrutacji na rok 2012/2013


Po raz drugi przedszkole przyłączyło się do konkursu
      ekologicznego "Na tropie surowców - 1,2,3... kartoniki zbieraj Ty".
      Organizatorem konkursu jest EKO - REGION - Bełchatów
      i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego.
      Rozwijanie w społeczeństwach lokalnych nawyków gospodarności
      i troski o czyste środowisko naturalne - to główne cele konkursu.

„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie... .”
      Już drugi rok uczestniczymy w akcji, która polega na zbieraniu
      plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej,
      napojach, sokach. Pieniądze uzyskane w tym procesie
      w całości przeznaczane są na zakup wózków inwalidzkich
      dla niepełnosprawnych dzieci oraz programy edukacyjne
      związane z ochroną środowiska.
     
  16 grudnia 2011 r. odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste
      podsumowanie projektu ekologicznego "Montessorki na planecie Ziemia"
      Na uroczystość przybył wiceprezydent miasta Bełchatowa.

  "Czwórka" z dofinansowaniem
     

     
      Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Bełchatowie otrzymało
      dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację
      projektu ekologicznego pt: "Montessorki na planecie Ziemia".
      Całkowity koszt projektu wynosi 28 910,00 zł.
      Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup pomocy
      dydaktycznych, książek, wzbogacenie kącików w przedszkolu,
      na wycieczki dla dzieci i konkursy o tematyce ekologicznej.

            ROK SZKOLNY 2010/2011

  Dyżur wakacyjny w przedszkolu Samorządowym nr 4
      przypada w tym roku w sierpniu.

     
„Nowość! "Rozejrzyj się" po sali Grupy II...”
      Zapraszamy do obejrzenia panoramy sferycznej sali dla dzieci z Grupy II.
      Kliknij aby przejść do strony Grupy II

„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie... .”
      Przyłączyliśmy się do akcji, która polega na zbieraniu
      plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej,
      napojach, sokach. Dochód przeznaczany jest na zakup
      sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

  Od 28 kwietnia do 9 maja 2011 r. w Urzędzie Miasta
      Bełchatowa nasze przedszkole przygotowało wystawę prac
      plastycznych
wyróżnionych w konkursie " Mały Karolek
      - dorosły Karol"
. Prace wystawione są w holu głównym
      na I piętrze.

  W związku z beatyfikacją polskiego papieża Jana Pawła II
      Przedszkole Samorządowe nr 4 organizuje konkurs plastyczny
      "Mały Karolek - dorosły Karol". Do udziału w konkursie
      zapraszamy wszystkie dzieci 4,5,6 - letnie z bełchatowskich
      przedszkoli. Prace konkursowe należny dostarczyć do 5.04.2011 r.
      do naszej placówki.

  Nasza placówka bierze udział w konkursie plastycznym
      "W dworku 200 lat temu". Konkurs organizuje Prezydent Miasta
      Bełchatowa oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
      Najważniejsze cele konkursu:
      - wykorzystanie artystycznego i historycznego potencjału zabytków
        oraz zainteresowanie dzieci zasobami naszej "Małej Ojczyzny",
      - upowszechnianie informacji dotyczących historii miasta Bełchatowa,
      - rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych.
      Prace konkursowe należy dostarczyć do 5.04.20011 r.

  od 1 marca do 1 czerwca 2011 r. przedszkole bierze udział
      w akcji "Gorączka złota", której organizatorem  jest POLSKI
      CZERWONY KRZYŻ. Zebrane pieniądze pomogą sfinansować
      wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin.

  31 marca 2011 r. grupa dzieci z naszego przedszkola
      weźmie udział w IX Przeglądzie Twórczości Dziecięcej
      "I MALUCHEM I STARSZAKIEM I AKTOREM
      PRZEDSZKOLAKIEM"
, który odbędzie się w Przedszkolu
      Miejskim nr 220 w Łodzi.       

          Serdecznie  zapraszamy
                na  DNI  OTWARTE
                        w  dniach
  21.III - 25.III  w godz. 15:00 - 17:00
              26.III  w godz. 10:00 - 13:00

       
Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym
    "Kubusiowi przyjaciele natury". W ramach programu
    wzbogacamy wiadomości przyrodnicze dzieci oraz kształtujemy
    świadomość ekologiczną. Organizatorem programu
    jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Firma Tymbark.

W tym roku po raz trzeci realizujemy program profilaktyki
    antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to program
    skierowany do dzieci przy współpracy z rodzicami.
    Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu
    wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
    w sytuacjach, gdy są one skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
    >>> czytaj więcej

Od 4.10.2010 r. do 31.05.2011 r. uczestniczymy w konkursie
    ekologicznym "Na tropie surowców - 1,2,3... kartoniki zbieraj Ty".
    Organizatorem  konkursu jest EKO - REGION - Bełchatów
    i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego. 
    Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom konieczności
    segregacji odpadów opakowaniowych.