Imprezy  ::  Jadłospis
 

Rok szkolny 2014/2015


  Komunikat z dnia 17.03.2015 r. o liczbie wolnych miejsc w   

  Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie 2015/2016

  >>>komunikat

 

Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi

na Dni Otwarte,

  które odbędą się w naszym przedszkolu w dniach:

  19 - 20 marzec 2015 r. w godzinach 15:00 - 17:00,

  21 marca 2015 r. w godzinach 10:00 - 13:00.


  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA


W związku z opublikowaniem w dniu 13 marca 2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego po poz. 959 Uchwały NR VI/35/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych Miasta Bełchatowa w roku szkolnym 2015/2016 ustalono nowe brzmienie dla działań dotyczących przyjmowania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola:


30.03.2015 - 30.04.2015 - przyjmowanie "Wniosków o przyjęcie dziecka

                                    do Przedszkola Samorządowego nr 4

                                    w Bełchatowie na rok szkolny 2015/2016".


Prosimy Rodziców o zapoznanie się z „Harmonogramem działań Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Bełchatowie związanych z naborem dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016”, który znajduje się w załączniku poniżej:

>>> zarzadzenie_w_sprawie_ustalenia_harmonogramu_dzialan

 

"Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 4 na rok szkolny 2015/2016" wraz ze stosownym oświadczeniem będzie można pobrać ze strony już od 25 marca 2015r.


Wypełniony "Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorzadowego nr 4 w Bełchatowie" wraz z oświadczeniem oraz niezbędnymi dokumentami przyjmować będzie wyłącznie dyrektor przedszkola

w terminach od 30 marca 2015r. do 30 kwietnia 2015r.


>>>wniosek2015_2016

>>>oświadczenie do wniosku

>>>oświadczenie o samotnym i wielodzietności

 

"Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Bełchatowie

na rok szkolny 2015/2016"

dla dzieci już uczęszczających wydawane i przyjmowane są
przez dyrektora i nauczycielki grup
od dnia 5 marca do dnia 16 marca 2015r.
Niespełnienie obowiązku złożenia "Deklaracji..." jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu
w nowym roku szkolnym 2015/2016.

Formularz "Deklaracji..." można pobrać od dyrektora,

nauczycieli w grupach bądź poniżej.

>>>deklaracja_kontynuowania.doc

 


    W marcu po raz kolejny realizujemy program edukacji antytytoniowej " Czyste powietrze wokół nas".


Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2014/2015 prowadzony   będzie przez nasze Przedszkole od 01.08.2015 do 31.08.2015.

W miesiącu lipcu 2015 placówka będzie nieczynna.Instytut Pedagogiki SAN,

  Wydział Zamiejscowy SAN w Bełchatowie,

  Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie

serdecznie zapraszają

do udziału w kampanii profilaktyczno -

edukacyjnej pod hasłem

Tydzień na rzecz Bezpiecznego Internetu

w powiecie bełchatowskim.

W ramach projektu w naszym przedszkolu

dnia 23.02.2015 r. o godz. 17:00

odbędzie się seminarium dla rodziców

dot. zagadnień bezpieczeństwa

przy korzystaniu z sieci internetowej.

Seminarium poprowadzą - prof. Józef Bednarek

oraz podkom. Sławomir Szymański.

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.


Tydzień na rzecz Bezpiecznego InternetuBełchatowska Karta Rodziny
Góra Grosza 2014 - zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej

Towarzystwa Nasz Dom. Celem akcji jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną.

  Akcja trwa od 25 listopada do 5 grudnia 2014 r.


UWAGA RODZICE   >>>czytaj więcej

 

W roku szkolnym 2014/2015 bedą obowiazywały podręcznki:

 •   dla dzieci 5 i 6 letnich - "Szkoła coraz bliżej" (roczne

  przygotowanie do szkoły), wyd. Nowa Era,

 •   dla dzieci 4  letnich - "Kolekcja przedszkolaka", wyd. Nowa Era.

Prosimy rodziców o zakup książek we własnym zakresie.Rok szkolny 2013/2014

 

Czwórka po raz czwarty dofinansowana!

 

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4

Od 1 maja 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje program
pt. „Montessorkom bliska ochrona środowiska”,

który jest realizowany z udziałem

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 18.000,00 zł

Całkowity koszt projektu – 20.000,00 zł

 

 

Prezentacja multimedialna dla Rodziców dzieci 6-letnich
    "Mamo, Tato - szkoła dla Twojego Sześciolatka".

    Zapraszamy do pobrania i obejrzenia (plik PDF): pobierz


Dyżur wakacyjny  >>> czytaj więcej

 

Budżet Obywatelski Bełchatowa   >>> czytaj więcej

 

 

Serdecznie zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na

  DNI OTWARTE,

które odbędą sie w naszym przedszkolu w dniach

 • 6-7 marzec w godzinach 15:00 - 17:00
 • 8 marzec w godzinach 10:00 - 13:00

 

 

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2014/2015.

 

W dniu 20 lutego 2014r. zakończony został nabór dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym - pisemną deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkiolnym 2014/2015 złożono dla 105 dzieci. Umowy z rodzicami zostaną zawarte w terminie od 5 do 15 maja 2014r.

 

Od 1 do 31 marca prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola, a zainteresowanych edukacją przedszkolną. Przedszkole posiada 20 wolnych miejsc.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka na rok szkolny 2014/2015 oraz Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do przedszkola są dostępne na naszej stronie internetowej oraz u dyrektora placówki.

 

Kolejność składania kart zgłoszeń nie wpływa na wynik rekrutacji.

Ważne, by były one kompletne i złożone w terminie.

 

wniosek

harmonogram

 

 

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczajacych

do przedszkola.

Rodzice dzieci uczęszczajacych w bieżącym roku szkolnym

do przedszkola, którzy chcą, aby ich dziecko w roku szkolnym 2014/2015 pozostało w placówce, składają u dyrektora pisemną

"Deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 4 na rok szkolny 2014/2015".

Rodzice mają czas na oddanie deklaracji

najpóźniej do 20 lutego 2014r.

 

 

 

 


Już po raz trzeci Przedszkole Samorządowe nr 4 w Bełchatowie realizuje projekt

  ekologiczny z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

  i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


  Tegoroczny projekt pt.: "Ekoprzedszkolaki w świecie przyrody" jest realizowany

  od 1 maja 2013 r. do 30 listopada 2013 r.

  Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi wynosi 21 370.00 zł.

  Udział własny to suma 2 400.00 zł.

  Całkowity koszt projektu opiewa na sumę 23 770.00 zł.


  W ramach projektu dzieci uczestniczyły w czterech wycieczkach do:

 •   ZOO w Łodzi.
 •   Nadleśnictwa Bełchatów,
 •   Dworu Polskiego w Bełchatowie,
 •   Planetarium w Piotrkowie Trybunaskim.

Przedszkole zorganizowało trzy konkursy ekologiczne dla dzieci i rodziców.

Zakupione zostały pomoce dydaktczne w postaci tablic ekologicznych

do użytku w salach zajęć oraz tablice umieszczone w ogrodzie przedszkolnym.


  ROK SZKOLNY 2012/2013

 

"Bełchatowska Karta Rodzina 3+"
"Czwórka" dofinansowana po raz kolejny
UWAGA WYCIECZKA! 9 maja 2013r.  odbędzie się wycieczka do Teatru Arlekin w Łodzi na przedstawienie pt.: "Wyprawa na szklaną górę". Planowany wyjazd godz. 9:00.

 

DYŻUR WAKACYJNY w Przedszkolu Samorządowym nr 4 przypada w tym roku

  w miesiacu sierpniu. W związku z powyższym dyrektor przedszkola prosi

    o zapisywanie dzieci na dyżur od dnia 24.04.2013 r. do 15.05.2013 r.

  (zapisy w gabinecie dyrektora).

    Dyżury wakacyjne w przedszkolach bełchatowskich przedstawiają się następująco:

    Przedszkola Sam. nr 1, 4, 5, 7 - pełnią dyżur w sierpniu,

    Przedszkola Sam. nr 2, 6, 8 i Integracyjne Przedszkole Sam. nr 3 - pełnią dyżur w lipcu.


"Czyste powietrze wokół nas" - w miesiacu marcu po raz szósty realizujemy program   edukacji antytytoniowej... >>> czytaj więcej


Od 1marca przedszkole będzie prowadziło  nabór dzieci na nowy

rok szkolny 2013/2014.

>>> Karta zgłoszenia do przedszkola

>>> Oświadczenie o dochodach

      Rekrutacja dzieci do przedszkola bedzie się odbywać według

      następujacego harmonogramu:

 • 1.03 - 22.04 - wydawanie i przyjmowanie od rodziców wypełnionych kart zgłoszenia wraz   z oswiadczeniem o dochodach
 • 23.04 - 26.04 - kwalifikacja dzieci do przedszkola
 • 29.04 - 9.05 - wywieszenie imiennych list dzieci przyjętych i nieprzyjętych   oraz podpisywanie umów cywilno-prawnych z rodzicami

>>> Regulamin rekrutacji

Zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi na

                                DNI OTWARTE,

  które odbędą się w naszym przedszkolu w dniach:

 •   7-8 marzec w godzinach 15.00 - 17.00
 •   9 marzec w godzinach 10.00 - 13.00


19 listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie ogłosiło wyniki

konkursu zbiórki makulatury w roku szkolnym 2011/2012.

  Nasze przedszkole zebrało 3400 kg makulatury - 32,07 kg/ 1 dziecko

  i zajęło III miejcse.


Zapraszamy do udziału w akcji harytatywnej Góra Grosza 2012.

  Jest to akcja Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa

  Edukacji Narodowej we wszystkich szkołach i przedszkolach

  całej Polski na rzeccz dzieci z domów dziecka. XIII Edycja Góry Grosza

  trwa od 26 listopada 2012 r. do 7 grudnia 2012 r.

 

Zbieramy zakrętki - " Pomagamy ludziom, pomagamy naturze".

  Nasze przedszkole przyłączyło sie do akcji, która polega na zbieraniu

  plastikowych zakrętek typu PET ( z butelek po wodzie mineralnej,

  napojach, sokach). Dochód przeznaczony jest na zakup sprzętu

  rechabilitacyjnego dla niepełnosprawnego Adriana.


Po raz trzeci zapraszamy do konkursu

"Na tropie surowców - 1,2,3... kartoniki zbieraj Ty".

  Konkurs jest organizowany pzez EKO-REGION i Szkołę Podstawową nr 4

  w Bełchatowie pod patronatem ogólnopolskiego programu REKARTON.

  Nasze przedszkole bierze udział w dwóch kategoriach:

  - ilość kilogramów na przedszkole,

  - ilość kartoników zebranych indywidualnie.

  Przelicznik kartonów:

  karton 2l = 3 małe kartoniki

  karton 1l = 2 małe kartoniki.

  Ilość wrzuconych do worka kartoników prosimy zgłaszać w grupach.

  Konkurs trwa do 31 maja 2013 r.

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji "Potrzebna pomoc".

  W naszym przedszkolu zbieramy suchą karmę dla psów i kotów, ręczniki,

  koce i zabawki gumowe. Zebrane dary przekarzemy dla mieszkańców

  Schroniska dla Bezdomnych Zwierzat w Bełchatowie.  ROK SZKOLNY 2011/2012

 

 

"Czwórka" po raz drugi dofinansowana

 


W tym roku po raz czwarty realizujemy program profilaktyki
    antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to program
    skierowany do dzieci przy współpracy z rodzicami.
    Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu
    wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
    w sytuacjach, gdy są one skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
    >>> czytaj więcej

Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców wraz z dziećmi na:

Dni Otwarte,

które odbedą sie w naszym przedszkolu

według następującego harmonogramu

26-30 marzec w godzinach 15.00 - 17.00

31 marzec w godzinach 10.00 - 13.00

 

W terminie od 01 marca do 30 kwietnia

Przedszkole prowadzi nabór dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013.

>>> Karta zgłoszenia do przedszkola

Do karty należy złożyć oświadczenie o dochodach

za miesiąc - styczeń, luty, marzec.

>>> Oświadczenie o dochodach

>>>Regulamin rekrutacji na rok 2012/2013


Po raz drugi przedszkole przyłączyło się do konkursu
      ekologicznego "Na tropie surowców - 1,2,3... kartoniki zbieraj Ty".
      Organizatorem konkursu jest EKO - REGION - Bełchatów
      i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego.
      Rozwijanie w społeczeństwach lokalnych nawyków gospodarności
      i troski o czyste środowisko naturalne - to główne cele konkursu.

„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie... .”
      Już drugi rok uczestniczymy w akcji, która polega na zbieraniu
      plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej,
      napojach, sokach. Pieniądze uzyskane w tym procesie
      w całości przeznaczane są na zakup wózków inwalidzkich
      dla niepełnosprawnych dzieci oraz programy edukacyjne
      związane z ochroną środowiska.
     
  16 grudnia 2011 r. odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste
      podsumowanie projektu ekologicznego "Montessorki na planecie Ziemia"
      Na uroczystość przybył wiceprezydent miasta Bełchatowa.

  "Czwórka" z dofinansowaniem
     

     
      Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Bełchatowie otrzymało
      dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
      Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację
      projektu ekologicznego pt: "Montessorki na planecie Ziemia".
      Całkowity koszt projektu wynosi 28 910,00 zł.
      Pieniądze te zostaną wykorzystane na zakup pomocy
      dydaktycznych, książek, wzbogacenie kącików w przedszkolu,
      na wycieczki dla dzieci i konkursy o tematyce ekologicznej.

            ROK SZKOLNY 2010/2011

  Dyżur wakacyjny w przedszkolu Samorządowym nr 4
      przypada w tym roku w sierpniu.

     
„Nowość! "Rozejrzyj się" po sali Grupy II...”
      Zapraszamy do obejrzenia panoramy sferycznej sali dla dzieci z Grupy II.
      Kliknij aby przejść do strony Grupy II

„Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie... .”
      Przyłączyliśmy się do akcji, która polega na zbieraniu
      plastikowych zakrętek z butelek po wodzie mineralnej,
      napojach, sokach. Dochód przeznaczany jest na zakup
      sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.

  Od 28 kwietnia do 9 maja 2011 r. w Urzędzie Miasta
      Bełchatowa nasze przedszkole przygotowało wystawę prac
      plastycznych
wyróżnionych w konkursie " Mały Karolek
      - dorosły Karol"
. Prace wystawione są w holu głównym
      na I piętrze.

  W związku z beatyfikacją polskiego papieża Jana Pawła II
      Przedszkole Samorządowe nr 4 organizuje konkurs plastyczny
      "Mały Karolek - dorosły Karol". Do udziału w konkursie
      zapraszamy wszystkie dzieci 4,5,6 - letnie z bełchatowskich
      przedszkoli. Prace konkursowe należny dostarczyć do 5.04.2011 r.
      do naszej placówki.

  Nasza placówka bierze udział w konkursie plastycznym
      "W dworku 200 lat temu". Konkurs organizuje Prezydent Miasta
      Bełchatowa oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Bełchatowie.
      Najważniejsze cele konkursu:
      - wykorzystanie artystycznego i historycznego potencjału zabytków
        oraz zainteresowanie dzieci zasobami naszej "Małej Ojczyzny",
      - upowszechnianie informacji dotyczących historii miasta Bełchatowa,
      - rozbudzanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych.
      Prace konkursowe należy dostarczyć do 5.04.20011 r.

  od 1 marca do 1 czerwca 2011 r. przedszkole bierze udział
      w akcji "Gorączka złota", której organizatorem  jest POLSKI
      CZERWONY KRZYŻ. Zebrane pieniądze pomogą sfinansować
      wypoczynek dla dzieci z najuboższych rodzin.

  31 marca 2011 r. grupa dzieci z naszego przedszkola
      weźmie udział w IX Przeglądzie Twórczości Dziecięcej
      "I MALUCHEM I STARSZAKIEM I AKTOREM
      PRZEDSZKOLAKIEM"
, który odbędzie się w Przedszkolu
      Miejskim nr 220 w Łodzi.       

          Serdecznie  zapraszamy
                na  DNI  OTWARTE
                        w  dniach
  21.III - 25.III  w godz. 15:00 - 17:00
              26.III  w godz. 10:00 - 13:00

       
Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym
    "Kubusiowi przyjaciele natury". W ramach programu
    wzbogacamy wiadomości przyrodnicze dzieci oraz kształtujemy
    świadomość ekologiczną. Organizatorem programu
    jest Fundacja Partnerstwo dla Środowiska i Firma Tymbark.

W tym roku po raz trzeci realizujemy program profilaktyki
    antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Jest to program
    skierowany do dzieci przy współpracy z rodzicami.
    Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu
    wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia
    w sytuacjach, gdy są one skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
    >>> czytaj więcej

Od 4.10.2010 r. do 31.05.2011 r. uczestniczymy w konkursie
    ekologicznym "Na tropie surowców - 1,2,3... kartoniki zbieraj Ty".
    Organizatorem  konkursu jest EKO - REGION - Bełchatów
    i Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego. 
    Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom konieczności
    segregacji odpadów opakowaniowych.